- 12 -

1458 (19. kwietnia) Wrocław, w środę przed niedzielą Jubilate (Zu Breslow an der mittewochen vor dem sonntage Jubilate noch Christi geburte vierczenhundert jar und dornach in dem acht und funffczigsten jare).

Dokument związku śląskich książąt i miast, o wzajemnej pomocy, skierowany przeciwko Jerzemu z PodiebradówDn. 2. marca tegoż roku czeskie stany wybrały go na króla Czech.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.