- 14 -

1479 (21. lipca) Ołomuniec (Olmütz Iuli 21. 1479 regnor. Hung. etc. a.º 22 Bohem. 11).

Król Maciej Korwin ogłosił amnestię dla tych wszystkich, którzy podczas wojny z Władysławem Jagiellończykiem stali przy nim, a teraz powinni jemu złożyć hołd i przysięgę wierności.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.