- 18 -

1479 (12. sierpnia) Ołomuniec, we czwartek przed Wniebowzięciem NMP (Dan a psan w Olomuci leta od naroz. s. boz. Tisicieho cztyrzisteho sedmdesateho dewateho, ten czwrtek przed slawnym hodem panny Marije na nebesa wzetie).

Górnośląscy książęta Przemko z Oświęcimia i Toszku, Jan z Opawy i Głubczyc, Jan i Mikołaj z Oploa i Głogówka, Jan Młodszy z Opavy i Raciborza, Kazimierz z Cieszyna i Głogowa, Jan z Oświęcimia i Gliwic, Jan Starszy z Opavy i Raciborza przystąpili do układu zawartego pomiędzy królem Maciejem Korwinem i królem Władysławem Jagiellończykiem, w imieniu swoim, jak i swoich spadkobierców i następców, we wszystkich punktach, mutatis mutandis dosłownie z umową, o której mowa powyżej pod 21. lipca tegoż roku.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.