- 19 -

1487 (25. listopada) Mediolan, w baszcie bramy Jupiter (A.º etc. mill.º quadringent.º octuag.º sept.º, ind. sexta die dominico vigesimo quinto mens. Novembris — actum in arce porte Iovis inclyte civitatis Mediolani videlicet in camera cubiculari prefati illustrissimi dom. ducis Mediolani).

Podczas zaręczyn Jana Korwina księcia OpawyOpava (CZ) i LiptowaNiem.: Liptau, sł.: Liptów, węgierski Liptó, łac.: Liptovium – region w północnej Słowacji hrabiego Hunyady, syna króla Węgier i Czech Macieja, z Biancą Maria, córką zmarłego księcia Mediolanu Galeazzo Maria (Sforza) i siostrą ówczesnego księcia Jana (Gian) Galeazzo Maria ze strony króla rozpatrywane były do ewentualnego posagu, jako zastaw, oprócz różnych posiadłości w Austrii i na Węgrzech, in Silesia vero ducatus Oppaviensis cum civitatibus et castris OppaviaOpava (Śląsk Morawski, CZ) et HradechZamek Hradec nad Moravicí (Śląsk Morawski, CZ) et civitate SgyarNie zidentyfikowano, ducatus LupechythGłubczyce cum castro et civitate Lupchiechiensi, ducatus VuladislaviensisWodzisław Śląski cum fortalicio, ducatus Thosniciensis cum castro et civitate ThossekToszek, ducatus Bitthoniensis cum BythorZ pewnością chodzi tu o Bytom necnon castro SiverchklenechZamek w Świerklańcu et ducatus RosboniensisZ pewnością chodzi tu o Racibórz cum castro et civitate RozleZ pewnością chodzi tu o Koźle z wszelakimi przynależnościami etc. etc.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.