- 24 -

1490 (10. października) Buda, w niedzielę po św. Franciszku.

Król Władysław Jagiellończyk zapewnia wszystkich książąt, prałatów, rycerstwo, miasta etc. etc. z Dolnego i Górnego Śląska, że po tym, gdy stał się królem Czech i ich dziedzicznym panem, ci, którzy złożą hołd jemu oraz Koronie Czech, pozostaną przy swoich prawach i przywilejach, i będą chronieni przed wszelakimi atakami.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.