- 30 -

1499 (30. stycznia) Wrocław (Datum Wratislavie fer. IIIª ante f. purificationis Mariae a.º etc. LXXXXIX pod peczeti knizete Kazimiru).

Jan IV. Roth, biskup Wrocławia, Kazimierz z Cieszyna, starosta Górnego i Dolnego Śląska, Karol z Ziębic i Oleśnicy etc., książęta Śląska i inni wysłannicy książąt, baronów, rycerzy, miasta Wrocławia i innych miast zebranych na Sejmie Śląskim (Fürstentag) we Wrocławiu, piszą do zarządcy Królestwa Czech, w oparciu o polecenie króla Władysława Jagiellończyka w sprawie kontroli zamku Karlstein przez panów Johanna ...sky und Johanna Bischofsheim, aby zapewnić Ślązakom na miejscu żelazny list (Freiheitsbrief) i dobre przyjęcie przez panów czeskich podczas rozmów etc. etc.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.