- 34 -

1511 (luty lub pocz. marca) [Praga].

Zarządca Królestwa Czeskiego wniósł skargę do króla Władysława II. Jagiellończyka na to, że niektórzy śląscy książęta czynią starania na rzecz przyłączenia do Węgier i stoją w opozycji do przysięgi na wierność Czechom. Czesi uważają, że przystąpienie Ślązaków do Korony Węgierskiej, przy pomocy Boga powinno spotkać się z zemstą, nie zezwalając na taką niesprawiedliwość i łamanie praw. Prosi zatem króla o to, aby w tej sprawie spotkał się z panami węgierskimi i morawskimi, a do książąt i stanów Śląska bezzwłocznie wysłać stosowne poselstwo.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.