- 35 -

1511 (10. marca) Pardubice (Pardubicz fer. 2 post dom. judica a.º 1511).

Peter von Rosenberg, Zdenko Lew z Rozmitalu i Blatné, naczelny burgrabia Pragi, Wilhelm z Pernštejnów na Helfenstein, naczelny ochmistrz Królestwa Czech i inni panowiewladyky i rycerze czescy zasiadający w sądzie jako administratorzy Królestwa Czech, dziękują burmistrzowi i radzie miasta Wrocławia za to, że ci nie złożyli przysięgi i ślubowania Koronie Węgierskiej, lecz trwają jedynie przy Czeskiej, jak to wcześniej było z miastem Wrocław ustalone i połączone. sama korona ślubowań i stanami przysiąg Węgrzech nie zrobiłeś jako taki tylko za królestwa Czech, które miasto Wrocław wcześniej ustalonym i stanami podłączony. Nawet sam król nie mógł takiego hołdu dla Węgier z Wrocławia domagać się bez Czechów, poczynił by nieroztropnie i łamał by bowiem przysięgę, którą to złożyli ci ostatni, a Czesi zaufali Bogu, że król wbrew prawu nie postąpi, a z adresatami w tej kwestii rozmawiać będą pan Ladyslaw von Sternberg auf Bechin, naczelny kanclerz Czech i rycerz Radoslaw Berzkowsky z SsebierzowaPor. 1498 (28. listopada), sekretarza królewski.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.