- 36 -

1511 (10. marca) Poniedziałek po niedzieli Judica (noch Judica a.º etc. XI).

Laslaw von Sternberg na Bechin, najwyższy kanclerz Czech i Ratzlaw z Schebrezowa, królewski sekretarz, pisze do starszych, przysięgłych oraz całego środowiska cechu piekarzy Wrocławia, następnie do prałatów, rycerzy i innych adresatów ze strony węgierskiej mieszkańców śląskich księstw, że mają obowiązek złożenia hołdu dla króla Władysława Jagiellończyka etc. etc.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.