- 37 -

1522 (18. września) Praga, na Zamku Królewskim, w czwartek po św. Ludmile (Dan na hradie Prazskem we cztwrtek po sw. Lidmille letha buoziho tisyczeho pietisteho dwameczytneho, kralowstwy nassych Uherskeho Czieskeho sedmeho).

Ludwik, król Węgier, Czech etc. wyjaśnia, że udzielony Ślązakom przez jego ojca przywilej wolności (Freiheitsbrief)Por. 1498 (28. listopada), a szczególnie jego postanowienia w sprawie wyboru starosty generalnego Śląska i praw książęcych, wydany został bez zgody najwyższego kanclerza Czech, pana von Schellenber, przez niejakiego Nydekera, pisarza kancelaryjnego, który później, poprzez swój niecny i zdradziecki czyn, został wyrzucony z kancelarii. Poza tym taka wersja tego przywileju w sposób rażący naruszała prawa i wolności Korony Czeskiej. Z tego też powodu król oświadczył, że z przyczyny przebiegłości i podstępu, przywilej ów unieważnia po wsze czasy.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.