- 13 -

1351 (2 stycznia) Wrocław (D. Wratislavie MCCCLI in crastino circumcisionis eiusdem).

Rada, przysięgli oraz wszyscy obywatele miasta Wrocławia oświadczają na polecenie Karola IV. Luksemburskiego, margrabiego Moraw, hrabiego Luksemburga, króla Rzymian (Niemiec), króla Czech (jako Karol I.), i uznają za precedens, że złożyli hołd lenny Wacławowi I. Luksemburskiemu, pierworodnemu synowi króla Jana I. Luksemburskiego, w obecności swojego starosty Konrada von Falkenhain i innych ludzi szlachetnych i godnych zaufania. Zobowiązują się również, że w przypadku śmierci Karola, złożą [w pierwszej kolejności] przysięgę na lojalność i posłuszeństwo jego pierworodnemu synowi Wacławowi lub po jego śmierci najstarszemu ze spadkobierców albo, jeżeli to niemożliwe, jego najstarszemu bratu etc. etc.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.