- 16 -

1353 (1. maja) Praga, pierwszego dnia miesiąca maja (D. Prage a. d. MCCCLIII primo die mensid Maji, regn. n. a. septimo.).

Król Karol IV. Luksemburski dokumentuje, że obywatele Wrocławia, Nicolaus de CracoviaMikołaj z Krakowa i Peczo Nigri oraz ich spadkobiercy winni są książętom legnicko – brzeskim WacławowiWacław I. Legnicki, książę namysłowski i legnicki i LudwikowiLudwik I. Brzeski (Sprawiedliwy, Roztropny, Prawy), książę namysłowski i legnicki, do sumy zakupu zamku, miasta i weichbildu Namysłów, poza opłaconą już gotówką sumy 800 kop groszy praskich i gwarantowanej przez florenckich lichwiarzy Andreasa i Thado z Kutnej HoryKutná Hora w Rep. Czeskiej kwoty 500 kop, nadal sumę 1.700 kop groszy praskich. Na spłatę tego długu powinni przekazywać kwoty ze swoich przychodów miastu i księstwu wrocławskiemu (sive in censu camerarum sive in theolonio aque sive piscaris vel quibuscunque niminibus censeantur consistant) za każde 8 kop 1 grzywnę odsetek (iuxta communem terre Wratisl. Consuetidunem). Odsetki te w kwocie 212½ kopy wpłacone być mają do dnia św. Michała bez potrącenia ich od kwoty należnej. Obydwu obywatelom obiecuje wystawienie przez wrocławską radę pisma gwarantującego kontrolę nad tym postanowieniem.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.