Rozmiar: 15909 bajtów

- 95 -

1482. Mai 22.

My Hanuss mladssi z Bozye milosti knyeze Oppawske a Ratiborske etc. Wyznawamy timto lystem obecznie przedewssemi ktoz gey vzrzye a neb cztucze slysseti budu, ze se s stala dobrowolna Smluwa mezy welebney pocztiwosti knyezem Pawlem toho czasu probosstem Costela Ratiborskeho, kery toho czasu zbozye Adamowskeho tey wsy panem a wdrzeni byl, s gedney, a robotnym muzern Jantossem rzeczenym Zondlo, kery take v Adamowicz dwuor popluzny a neb ffolwerk wolny gmyel, s strany druhe, Tak ze Jantoss swych lluk kerez myel natom dole podle potoku Summyny pod wrchnym Rybnikem Adamowskym wssech odstupil knyezy Pawlowi probosstowy y wssyem buduczym potomkom a panom zbozye Adamowskeho nynye y nawieky, A protiw tomu zase knyez probosst gyemu y geho wssem buduczym potomkom odstupil Role kera zalezy podle geho ffolwerku polewey stranye se wssyem tey Role prawem a panstwym, nyczs sobye any kerym buduczym panom Adamowskym tam natey Roly nepozostawugicze, Tak aby on tu Roly we wssech mezach gegye kswemu dworu wyecznye drzal a wewssye takowey swobodye yako dwuor geho zalezy bezewssye przikazy panow Adamowskych poziwal. A ktomu gyemu knyez Pawel probosst przidal Trzy zlatte, A my yakzto knyeze w gehoz knyezetczwi to zbozye zalezy, widucze a znagicze ze takowa Smluwa dobrowolnym byehem mezy stranamy przissla a s stala se gest, powolenye nasse ktomu dawse, potwrzugem takowey Smluwy a smyeny kwyecznemu zachowani moczy listu tohoto nassyeho. Tomu naswyedomye a potwrzenye peczet nassi ktomuto lystu prziwyesiti gsmy kazaly, Genz dan w Ratiborzy w Strzedu przed swatym Duchem od narozenye syna bozyeho Tisicz Cztyrzista Osmdesateho druheto leta. Przitom gsu byly Slowutni nassi wyerni mili Jan Dolansky z Yaykowicz, Jan Holy z Ponyeticz a na Plchowiczych, Bartoss Zdarse z Chobolycz ten czas starosta Ratiborsky, Casper z Swyetochlowicz, Wanyek z Janikowicz a Jan Czybulka z Lytoltowicz Canczlerz nass gemuz tento lyst byl poruczen psati.

Zwei Orginale, beide jetzt ohne Siegel.

(Herzog Johann der Jungere von Tr. u. R. bestatigt einen Vertrag, welcher zwischen dem Propst Paul zu Ratibor als Besitzer von Adamowitz, und dem Jantoss Zondlo, welcher daselbst einen Ackerhof oder freies Vorwerk besass, in der Weise geschlossen ist, dass Jantoss seine Wiesen am Fl. Summina unterhalb des obern Teiches in Adamowitz dem Gutsherrn uberlasst, dafur aber den Acker neben seinem Vorwerk zur linken Hand nebst drei Gulden erhalt. Gegeben zu Ratibor am Mittwoch vor Pfingsten 1482.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów