Rozmiar: 15909 bajtów

- 96 -

1482. Dezember 29.

My Hanuss mladssy z Bozie milosti Knyze Oppawske a Ratiborske etc. Wyzawamy timto listem wssiem wobecz ktoz gey vzrzie aneb cztucze slysseti budu, zie wystupiwssy przed nas Slowutny Matieg z Brzezie nass wierny mily gsa zdraw natiele y narozmuw s dobrym swobodnym rozmyslem, I gest oddal a wzdal wssechno swe wrchnye prawo natey wsy Bogunicz kera w nassem Ratiborskem Gbytie zalezy, a kczemuzkoli tam prawo gmyel Synowi swemu Voytkowi, a to zageho materziznu, Takowie aby on Woytek giz to wrchnye prawo za swu materziznu gmyel a toho diedicznye y s Erby a potomky swymi poziwal, se wssiem geho prawem panstwim y przyslussenstwim, niczehoz nicz newynimagicz ani pozostawugicz. A to swrchupsany Woytek przednami odnyeho dobrowolnye s dobrym rozmyslem przigial a natom dosti myeti a nawieky przestati slibil. To teez dale bude moczy prodati y stym vcziniti y nechati yakzby se gemu naypodobnyegi zdalo. Takoweho wzdanye ku swiedomi, aWoytkowi swrchupsanemu k wiecznemu drzeni toho, gsmy peczeti nassy potwrdili y moczy listu tohoto potwrzugiem, kery gest dan w Ratiborzy w Nediele przed nowym letem genz sie ynhed poczalo psati nato nowe leto, Tisiczeho Cztyrsteho Osmdesateho Druheho leta. A przitom gsu byli Slowutni wierni nassy mili Jan Klema ze Lgoty, Jan Zwierzina z Lanczow, Girzik a Krzisstek Ssylhanowe z Othmuta, Jan Wernok Sseliha ze Rzuchowa, a Jan Czybulka z Litoltowicz pisarz nass.

Mit anhangendem Siegel.

(Johann der Jungere von Tr. u. R. macht bekannt und bestatigt, dass Mathias von Brzezie sein Oberrecht auf Bogunitz seinem Sohne Woytek (Adalbert) als dessen Muttertheil ubergeben hat, und dass Woytek sich damit befriedigt erklart hat; zu Ratibor am Sonntag vor Nenjahr 1482.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów