Rozmiar: 15909 bajtów

- 98 -

1488. April 8.

Jan Bielik z Cornicz etc. hauptman horny Slezy, Znamo cziniem tiemto listem wssem wuobecz, Ze gsu przedmye wistupily Nabozne panny panna przeorisse y gine panny Classtera Ratyborskeho s gedne, a Slowutny panosse Hanuss Laryss z Naczeslawicz s strany druhe, a tu gsu przedemnu wiznaly obu stranye, ze gsu smluweny skrze Slowutny panosse Mikulasse Zwierzynu z Lanczow, Jana Clemu ze Lhoty, Gyrzika Perzynu z Petrowicz, Krzysstofa Tiachowskeho pisarze knyzete Ratyborskeho geho milosti, A to takowim obiczegem, aby ty wsseczky naklady a vtraty, ktere se staly s obu stran mezy gymy, pomynuli, A ten Desatek w Male Grudine aby gym dawan byl tak yakz gest z staradawna dawano bezwsseliake prziekazy, A Lariss any Erbowe geho y potomczi buduczi nemagi gym wtom przekazeti zadnym obiczegem nynie y nawieky, Tomu na swiedomie swu gsem wlastny peczet przywiesiti dal ktomu listu. Datum Cozel feria tercia pascatis A. d. Milesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, A przitom gsu bily Stateczni a Slowutny panosse, pan Jan Czelo z Czechowicz, Hyncze Czornberk, Jakub z Kuderzina, Gyrzik Petrkowsky, Johannes z Chrzenowicz pisarz.

Anhangend ein sehr undeutliches Siegel in rothem Wachs.

(Jan Bielik von Cornicz, Hauptmann von Ober-Schlesien, publicirt einen Vergleich, der zwischen Priorin und Convent des Klosters zu Ratibor einerseits, und Hans Larisch von Nimsdorf andererseits gestiftet ist durch Nicol. Zwierzyna v. Lanczow, Jan Clema von Elgoth, Georg Perzyna von Peterwitz und den herz. Ratiborischen Schreiber Christof Tiachowsky, in solcher Weise dass alle Kosten von beiden Seiten niedergeschlagen sein sollen, und der Zehnt von Klein Grauden in Zukunft dem Stift ohne Hinderniss gegeben werden soll.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów