Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1490. September 21.

Wegmeno buoze amen. My Hanuss zbozie milostj knieze Oppawske a Ratiborske etc. Oznamugem tiemto listem wssem wobecz ktoz gj vzrzie a neb cztucz slyssetj budu, Ze przed nas gsu wystupilj Mudree Opatrnostj Matiey Wyzel ty czasy Purgmistr Ratiborsky se wsseczku radu nowu y staru gsucz mocznymj poruczniky Sspitale Ratiborskeho, znamenagicz wtom vzytek tee chudiny wtomze sspitalj z dobrym rozmyslem bezprzinuczenie nezlj s magiczy radu wssech dobrych przatel teyz chudiny, A gsu prawym kupem prodalj a wzdalj zboze a wes Sspitalnu Adamowicze rzeczenu w kraginie nassee Ratiborskee zalezyczy, Za trzj Sta zlatych bez desetj zlatych dobrych vherskich na zlatie y waze sprawedliwych, giz gim a tee chudinie wdiek vplnie a do czela zaplaczenych, Slowutnemu wiernemu nassemu milemu Barthossowj Zdarsowj z Chobolicz a v Rassyczycz, gemu, geho Erbom potomkom a blissym, Se wssym prwemenowaneho zbozie przislussenstwim y pozytky, Sedlaky a obywatelmj, platmj, owoczmj, rolamj ornymj y neornymj, osedlymj v pustymj, Polmj, lukamj, pastwamj, rybniky, rybniczyssczemj, Mlyny, mlynisky, lasmj, bormj, Chrastinu, chrastinamj, wodamj, rzekamj tekuczymj y netekuczymj, y se wssym ginym tohoz zbozie przislussenstwim a pozytky, kterymizkolj gmeny gsu gmenowany a neb gmenowany bytj mohu, tak daleko ssyroko a dluho, yakoz prwemenowane zbozie s staradawna wymerzeno wysazeno a wyhraniczeno gest y se wssym tim prawem a panstwim yakoz to zbozie s staradawna wysazeno w zemskem prawie, niczs sobie tu anj tee chudinie nepozostawugiecz, Y prosil nas nadepsany Zdarse otoho sedlaka wolneho kerehoz gsme tam v Adamowicz gmielj, abychme gj gemu dalj, A my wzhlednucze na geho snaznu prosbu a sluzbu kteruz nam czynil, czynj y czynitj moz, gsme gemu geho Erbom potomkom a blissym, toho sedlaka dalj, a moczy tohoto listu dawame diedicznie a wiecznie, Nez gj nam ma gizpsany Zdarse s swymj Erby potomky a blissymj pany Adamowskymj na Zamek Ratiborz posylatj, kdy take gmych wolnych z kraginy Ratiborske potrzebowatj budem, aby tu nam s ginymj zarowen posluzyl, Tak ze gizpsany Bartoss Zdarse, geho Erbowie potomkowie a blissy budu takowe zbozie mietj drzetj a toho pozywatj, vczynitj y nechatj, prodatj, zastawitj, wymenitj, datj, wiecznie obsedietj a na swe a swych Erbow potomkow a blissych lepsse a pozytneysse obratitj, yakoz se gim naylepe zdalo, Sluzbie nassee kniezeczee nesskodno. Pro lepssy gistotu toho listu potwrzen zapeczetan a v weden nassy kniezeczy zawesytu peczetj, Genz dan w Ratiborzj w vtery den Sw. Mathiesse Aposstola a Ewangelisty, Leta bozeho Tisieczeho Cztrsteho Dewatdesateho poczytagiecz. Przitom gsu bylj Slowutni wiernj nassy milj Mikulass Semoradsky ty czasy Starosta Ratiborsky, Jacub Zubrziczsky, Caspar Rudiczsky, Gierzik Zwierzina z Lanczow, A Cristoff Tiachowsky keremuz ten list psatj rozkazan.

Das Siegel ist verloren

(Herzog Johann von Tr. u R. macht bekannt, dass vor ihm erschienen sind Mathias Wyzel d. Z. Burgemeister zu Ratibor, mit dem neuen und alten Rath, als vollmachtige Verwalter des Spitals zu Ratibor, und erklart haben, dass sie des Spitals Gut und Dorf Adamowitz im Ratiborschen Kreise fur 290 gute ungrische Gulden dem Barthel Zdarse von Kobelwitz und auf Raschutz verkauft haben. Der Herzog bestatigt es, und schenkt dazu dem Kaufer auf dessen Bitte seinen Freibauer in Adamowitz, so dass er ihn nicht zur Burg Ratibor zu schicken braucht, wenn der Herzog der anderen Freien aus dem Rat. Kreise bedurfen wird, um dort mit ihnen zu dienen. Gegeben zu Ratibor am Dienstag dem Tag des h. Evangelisten Mathaus, 1490.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów