Rozmiar: 15909 bajtów

- 101 -

1491. Mai 8.

My Hanuss zbozie milostj knieze Oppawske a Ratiborske etc. Oznamugem tiemto listem wssem w obeczk dez czten nebolj czystj slyssen bude, Ze przed nas wystupilj gsu Slowutnee naboznostj Panna Anna przieorisse a panna Machna Brziezinka namiestu wsseho Conuentu panenskeho Classtera Ratiborskeho, a Slowutny panosse Waniek Crzinczsky, a gsu przed namj gednostaynymi slowy wyznalj, Ze se dobrowolnie srownalj o brzehy obapolne przi gegich hraniczy mezy Bohuniczy a Gorkamj wsiemj tak gmenowanymj obyczegem dolepsanym, Tak ze nadepsany Waniek ma ten stary rybnik sobie ku pozytku a k swemu zbozy wiecznie drzetj yakoz naylepe moz s obiema brziehy az po Welkow mlyn, kteryz nadepsane panny podnestj magj, a staru hraz sobie na samiczy Waniek oprawitj ma, a prwemenowane panny ninieysse y buducze take budu wiecznie a diedicznie k swemu zbozy mietj oba brziehy pod staru hrazy az po Zdarsow rybnik, A nad Welkowym mlynem take panny oba brziehy budu diedicznie k swemu zbozy mietj az do toho rybnika kde Waniek dielatj bude, A tu kde Waniek rybnik dielatj bude, take geho oba brziehy budu k geho zbozy wiecznie yako wzdel hranicze panenske dostawa. Take obapolnie s obu stran z brziehow magj k tiem rybnikom zemj bratj kdezkolwiek mohu. Y prosyli gsu nas obie stranie abychme gim toho poprzielj a potwrdilj, A my gsucze gich prosbam nachylnj, takowe gsme gim smluwy poprzielj a potwrdilj, Prziegem a potwrzugem moczy toho listu nasseho, Tak ze to tiech panen ninieyssych y buduczych Classtera Ratiborskeho hranicze budu yakoz se nahorze pisse, A nadepsaneho Wanka s geho Erby a buduczymj potomky take k geho zbozy wieczne hranicze obyczegem swrchupsanym budu. Tomu na swiedomie a pro lepssy gistotu peczet nassy gsme ktomuto listu prziwesitj rozkazalj Genz dan w Ratiborzj w krzizowu nedielj Leta bozeho Tisieczeho Cztrsteho dewatdesateho prweho poczytagiecz. Przitom gsu bylj Slowutnj nassy wiernj milj Mikulass Semoradsky ty czasy starosta Ratiborsky, Barthoss Zdarse z Chobolicz a v Rassyczycz, Diwiss z Zelencze, Mikulass Strzebrniczsky, Jan Lbowsky a Cristoff Tiachowsky kteremuz ten list psatj rozkazan.

Mit anhangendem Siegel.

(Herzog Joh. v. Tr. u. R. macht bekannt, dass vor ihm erschienen sind die Priorin Anna und Jungfrau Machna Brziezinka anstatt des ganzen Convents des Jungfrauenklosters zu Ratibor, und Herr Waniek Crzinczsky, und ihm einen freundschaftlichen Vergleich vorgetragen haben uber die Ufer an ihren Grenzen zwischen Bogunitz und Gurek, in der Weise dass Waniek den alten Teich haben soll bis zur Welker Muhle, welche die Klosterfrauen aufheben (?) sollen, und den alten Damm soll W bessern; die Klosterfrauen aber sollen beide Ufer unterhalb des alten Dammes haben bis zum Zdarser Teiche, und ebenfalls oberhalb der Welker Muhle bis dahin wo Waniek einen Teich machen will, und wenn er den macht, sollen beide Ufer ihm gehoren, so weit er an die Klostergranze reicht Auch durfen beide zu den Teichen von beiden Seiten Erde nehmen, wo sie konnen. Das bestatigt der Herzog, zu Ratibor am Kreuzsonntag 1491.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów