Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1493 Februar 18.

Wegmeno boze amen. My Hanuss zbozie milostj knieze Oppawske a Ratiborske etc. Oznamugem tiemto listem wssem wobecz ktoz gj vzrzie a neb cztucz slyssetj budu, Ze gsme znamenalj dluh kteryz prziskonczenj placzen bywa y poczytan ze milosrdenstwie czasu milostj sprawedlnost przewysse. Chticz tudy w poslednj hodinu pocztu vkrutneho vgitj, Dali gsme a moczy toho listu dawame Slowutnee welebnostj Pannie przieorzissy y wssemu Conuenthu Panenskemu Classtera Ratiborskeho ninieyssym y buduczym wsseczky mierky we mlyniech kterezby nam odgegich sladow przigitj gmiely, kterezbykolj k swee potrzebie warzely ninie y na czasy wieczne. Take gsme zwlasseznie lasky a milostj kteruz ktomu zakonu gmame, dalj a postupilj wsseho prawa nasseho kterez gsme gmielj a neb gesscze mietj bychom mohlj na zbozech a wsiech Bienkowiczech, Zawadcze a Lgotcze w kraginie nasse Ratiborske zalezyczych, Tak ze lide a obywatele wsy gmenowanych budu prazdnj ospow, wolow, myth, roboth, powozow, y wsselyakich ginych podatkow od nas y od nassych Erbow ninie y na czasy wieczne, Nez takowu powinnost vkazugem nanich a moczy toho listu dawame nadepsanym pannam a Conuenthu diedicznie a wiecznie. Kterezto panny wdieczny gsucze gsu se dobrowolnie podwolily y swe potomky, ze za nasse przedky magj a budu powinny na kazde suchednj wigilie y wssy zadussnj spiewatj, a za nas zwlasscze a za nasse Erby na kazdu strzedu wigilie rzekatj kdy czas zakonsky ktomu bytj moz, Nez na vrczyte swatky kdy se w strzedu przihodj, magj we mssy spiewatj Hec est dies a sedm Aue Maria rziekatj. A w kazdu Sobotu O Maria mater Cristj na wieczne czasy spiewatj. Tomu na swiedomie peczet nassy gsme ktomuto listu prziwesytj rozkazalj Genz dan w Ratiborzj w poudielj masopustnj Letha bozeho Tisieczeho Cztrsteho dewatdesateho Trzetieho poczytagiecz. Przitom gsu bylj Slowutnj panosse nassy wiernj milj Jan Holy z Ponieticz a na Pilchowiczech. Bartoss Zdarse z Rassyczycz. Mikulass Semoradsky ty czasy Starosta Ratiborsky. a Cristoff Tiachowsky kteremuz ten list psatj rozkazan.

Mit anhangendem Siegel. (Herzog Joh. v. Tr. u. R. schenkt zu seinem Seelenheil den Klosterfrauen in Ratibor alle Metzen in den Muhlen, welche ihm von ihrem Malze zukommen, so oft sie zu eigenem Gehrauche brauen. Ferner all sein Recht an den Dorfern Binkowitz, Zowada u Ellgoth im Rat Kreise, so dass die Bewohner frei sein sollen von allen Abgaben an Getreide, Oelsen, Mauthen, von Fuhren und allen andern Abgaben an die Fursten, sondern diese vielmehr den Klosterfrauen leisten. Dagegen verpflichten sich die Klosterfrauen, fur des Herzogs Vorfahren an allen Quatembern die Vigilien zu singen u. s. w In Ratibor am Faschingsmontag 1493.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów