Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1495. Mai 4.

Beness z Bozkowicz a s Czerne hory Pan na Hukwaldech, Znamo czinim tiemto listem wssiem wuobecz, Jakoz gsem miel list od . . . . . . . . . . . . . . ssie Kniezethe Pana a Pana Mathiasse, ty czasy Krale Vherskeho Czeskeho a Markrabi Morawskeho etc. Napuol miesteczka Baworowa sewssim geho przislussenstwim czoz ktey polowiczy przislussie, ktomu na wes Kozlow druhu Buchwalow, Jakoz lyst zny a sam wsobie vkazuge; take toto zwlasscze przidawam, aczby byl kdy yaky list nalezen kteryzby od knieze Waczlawa nebossczika Rybniczskeho byl wyssel a Panu Janowi Giczinskemu wydan nato giste zbozie, tiemto listem geg mocz . . . slibugi s Swymi Erby y potomky wiecze se nato netahnuti ani kdy nawraczowatj. Protoz ya swrchupsany Beness y Swymi Erby natyz listy a natu sprawedliwost dal sem a mocznie dawam z dobrym rozmyslem a ty czasy kdyz gsem to dobrze vcziniti mohl, swu dobru a swobodnu wuly Welebnym Pannam klasstera Ratiborskeho a konwentu, a chczyaby ty Panny y konwenth kswrchupsanym Listom a mey Sprawedliwosti tez Prawo gmieli, Jako ya swrchupsany Beness. Tomu na swiedomie a prolepssi gistotu Swu wlastni peczet ktomuto listu prziwiesyti gsem kazal, A prziprosyl sem Vrozenych wladyk Pana Waczlawa Hrziwnacze z Heralticz a na Polske Ostrawie, a Pana Girzika Ssipa z Branicze Haythmana na Hukwaldech, Pana Girzika Mnisska z Kunczicz a na Wratinowie, Pana Petra Osbuskeho z Zittne, Pana Jana Milotha Slawikowa, Pana Jana Czambora z Coczindorfu a na Prziwoze, zie gsu peczeti wedle me sobie a swym Erbuom bezsskody ktomu listu prziwiesiti kazali, kteryz gest dan a psan w Ostrawie wpondieli den S. Floriana, Letha od narozenie syna Bozieho Tisyczieho cztyrzsteho dewadesateho pateho poczitagicz.

Die anhangenden Siegel sind alle mehr oder weniger undeutlich, das des Ausstellers in rothem, die übrigen in grünem Wachs; die Urkunde hat durch Feuchtigkeit gelitten.

(Benedict von Boskowitz und Schwarzenberg, Herr auf Hochwald, macht bekannt dass er einen Brief vom Konig Mathias, Markgrafen von Mahren hatte uber das halbe Stadtel Bauerwitz und auf die Dorfer Kozlow und Hohndorf; er fugt noch besonders hinzu, dass wenn noch ein Brief von Herzog Wenzel von Rybnik fur Johann von Gitschin uber denselben Besitz sich finden sollte, weder er noch seine Erben davon Gebrauch machen wollen. Alle seine Rechte und Anspruche auf jene Besitzungen ubergiebt er dem Jungfrauenkloster in Ratibor. Zu besserer Sicherheit haben den Brief auf seine Bitte mithesiegelt die edelen Herren Wenzel Hrziwnacz von Heraltitz auf Polnisch Ostrau, Georg Schip von Branitz, Hauptmann auf Hochwald, Georg Mnischek von Kuntschitsch auf Wratinow, Peter Osbusky von Zyttna, Johann Miloth von Slawikau, Johann Tschambor von Kotzendorf auf Prziwos, zu Ostrau am Montag S. Florians Tag 1495)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów