Rozmiar: 15909 bajtów

- 73 -

1497. Oktober 12.

We gmeno Bozy Amen. My Hanuss zbozy milosti knizie w Slczy Oppolske a Gornego Glogowa, Pan Gliwitzki etc. oznamugeme tymto listem przedewssemi gdoz ge vzrzy. nebo cztucze slysseti budau, yahuz negdy vrozeny Hanuss Herborth z Fulsteyna wierny nass milly, ssoltystwo Ssonwaldske w Kraginie nassi Gliwitzke zalezycze, kterez na nass po niegdy Strzyzie starego miestianina Gliwitzkeho dczerze lenskim prawem sprawiedliwie przy sslo a przypadlo, w tymz prawie lenskim za wkteru summa peniez y nas kupil, a vpelnie do czela nam zaplatil, Y przedstupil gest przed nas vrozeny Frydusch Herborth z Fulsteyna a na Sosniessowiczych wierny nas milly, z pilnosti nas prosicze abychom gemu takowe ssoltystwo Ssonwaldske z prawa lenskego wypustili, a w diedicztwie nadati raczyli. A my znamenagicze geho prozbie milostiwie sme gi wyslysseti raczyli, A ssoltystwo Ssonwaldske zwrchupsane z prawa lenskeho wypustili, wypustczamy, a moczy listu toho zwrchupsanemu Frydussowi Herbortowi geho Erbom a potomkom diedicznie nadawamy. Zie to magi gmiti, drzieti, toho vzywati, prodati, zastawiti, zamieniti, dati, oddati, wiecznie a diedicznie obsedieti, vczyniti y nechati, na swe y swych Erbom potomkom a blissych liepsse a pozytecznieysse obratiti, yakozby se gim neylipey a ney podobniegi zdalo a poradzeno bylo. tak daleko, ssyroko a dluho, yahoz starodawna to ssoltystwo zwrchupsane Strzezowske gest wysadzeno, wymierzeno a wyhraniczeno. Y zewssem panstwim, przyslussenstwim, a vzvtki, kerezkoli sau, anebo byti mohu nicz nemenugicz ani pozustawugicz, Tolikoz Sluzbic nassey knizeczy nesskodno, za keruz nam 31/2 hrzywni halerzy dawagi. Prolepssi gistotu peczet nassi rozkazalisme ktomu to listu zawiesiti, Genz dan a psan w Oppoli we sstwrtek przed Hodem s. Hedwigi kniezne Sleske, od narozeni bozeho 1497 letha poczytagiz. Przytom sau byli vrozeni slowutni wierni nassi milli Jerzi z Wrbna, Jan Starssy z Pruskowa a na Niemodlinie, Jerzi Skorkowski, Jan Mochowski, Mikolass Janikowski, Jan Grodzicki, Jacub Lanicki a Procop kteremu gsme ten to list psati poruczyli.

Mitgetheilt von Herrn Dr. Potthast aus dem Diplomatar des Abtes Andreas Emanuel von 165 3.
Herzog Hans von Oppeln und Ober-Glogau, Herr zu Gleiwitz, macht bekannt dass weiland Hans Herbort von Fulstein die Schonwalder Scholtisei im Gleiwitzer Kreise, welche nach der Tochter weland Strzyz des Alten, Burgers zu Gleiwitz, nach Lehnrecht dem Herzog zugefallen war, von diesem nach Lehnrecht erkauft hatte, und dass er nun dem Friedrich Herbort von Fulstein auf Kieferstaedtel auf dessen Bitte dieselbe aus dem Lehen ins Erbe gesetzt habe, in demselben Umfange wie sie von Alters her ausgesetzt und abgegrenzt sei, mit Vorbehalt von Mark Heller für die herzoglichen Dienste.
Gegeben in Oppeln am Donnerstag vor dem Feste der h. Hedwig der Schlesischen Fürstin, 1497. Zeugen Georg von Würben, Johann der Aelteste von Pruskow auf Falkenberg, Georg Skorkowski, Iohann Mochowski, Nicolaus Ianikowski, Iohann Grodzicki, Iacob Lanicki, und Procop dem der Brief zu schreiben befohlen war.


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów