Kościół p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła

Kościół św. Michała Archanioła po raz pierwszy wzmiankowano w 1400 r. Była to mała, bezwieżowa świątynia składająca się z nawy założonej na planie kwadratu, takiegoż prezbiterium oraz zakrystii. Poważną przebudowę przeprowadzili ewangelicy ok. 1600 r. - wybudowano nowe prezbiterium, drugą zakrystię oraz od południa kaplicę z lożą kolatorską. Jest to późnogotycko-renesansowa, dość rozczłonkowana, orientowana budowla. Dwuprzęsłowe prezbiterium przekryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, dobudowane wschodnie prezbiterium - krzyżowym, stara zakrystia niskim kolebkowym. Kościół nakryty wysokim dachem dwuspadowym krytym blachą z masywną 8-boczną, drewnianą sygnaturką w jego środkowej partii. Sygnaturkę wieńczy rzadko spotykany na tym terenie hełm rokokowy.Portal południowy ujęty w dwuramienny łuk schodkowy. W drzwiach tego portalu późnośredniowieczne okucia.Z czasów, gdy kościół służył ewangelikom, zachował się zespół kamiennych nagrobków rycerskich z lat 1574÷1580 wśród których wyróżniają się płyty H. v. Zedlitz u. Gersdorf zu Berteldorf, zm. w 1577 r. i jego małżonki Urszuli de domo v. Falkenhain zm. w r. 1593, kamienna chrzcielnica z końca XVI w. oraz drewniana, polichromowana ambona. Nieco późniejsze są polichromowane stalle z 1683 r. oraz polichromowany ołtarz główny z 1727 r. Na XIX w. cmentarzu otaczającym kościół pomnik ofiar I wojny światowej.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen für:
    1) den Ritter Hans von Zedlitz und Giersdorf zu Bertelsdorf, † 1577,
    2) Ursula, geborene Falkenhainin von Kommernik, seine Hausfrau † 1593. Übertüncht.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1661. Spiller, . . . . ., geb. v. Reder.
  • 1790. Müller, Chr. Heinr., Gerichts-Schreiber, und
  • 1790. Müller, Joh. Eleon., geb. Drescher, gest. 1816.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Hansa von Zedlitz † 1577

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Hansa von Zedlitz und Giersdorf z Barcinka, zmarłego 31 stycznia 1577 roku.

NACH CHRISTI VNSERS
HERN VND SELIG MACHERS
GEBURT 1*5*77* DEN 31 IANVARI
IST IN GOT VORSCHIEDEN DER
EDLE EHRENVESTE VND WOL
BENAMPTE HANS*V*ZIEDLIETZ
VND GIERSDORF ZV BERTELS
DORF DEM GOT VND VNS
ALLEN GNEDIG VND BARMHER
ZIEG SEI

Płyta nagrobna oraz epitafium Ursuli von Zedlitz † 1574

Ogólny widok płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Ursuli zd. Falkenhain de domo von Tannenberg, żony Hansa von Ziedlitz, zmarłej 25 maja 1574 roku. U góry po lewej herb rodziny von Falkenhain, a po prawej von Tannenberg. Zarówno na płycie jak i na epitafium wyraźnie jest napisana roczna data śmierci rok 1574 a nie jak podaje Lutsch 1593, który prawdopodobnie nigdy nie był w Barcinku.

Ogólny widok epitafium

Epitafium Ursuli zd. Falkenhain de domo von Tannenberg. Wprawdzie inskrypcja jest mocno zwietrzała ale można z niej najważniejsze wyrazy odczytać.

Płyta pamiątkowa

Ogólny widok płyty

Płyta pamiątkowa poświęcona inspektorowi Gottfriedowi Loehr, ufundowana w 1801 roku przez jego przyjaciela J. W. von Rothkirch z Barcinka.

Płyta nagrobna NN osoby † 1661

Ogólny widok płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna NN osoby zmarłej w Barcinku 18 listopada 1661 roku w wieku 40 lat i 37 tygodni. Po środku znajduje się treść Psalmu 126 a dookoła znajdują się cztery herby. Inskrypcja wokół płyty mocno zwietrzała.

Fragmenty płyt

Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty

Fragmenty płyt.

Zamknij okno