Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Widok ogólny kościoła

Obiekt wskazuje wyraźne ślady dawnej inkastelacji. Usytuowany jest na cmentarzu grzebalnym otoczonym obronnym murem kamiennym ze skarpami. W murze – baszta bramna. Na obszarze cmentarza i kościoła znajduje się 5 krzyży pokutnych. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z końca XIV w. 12.XI.1399 – jako świadek wspomniany jest proboszcz. Główny człon obecnej budowli - drugiej z kolei – pochodzi z okresu późniejszego, z XVI wieku. W XVII w. dobudowano przy północnej ścianie prezbiterium zakrystię, zamurowując gotyckie okno w północnej ścianie prezbiterium. Budowla orientowana, murowana z kamienia łamanego. Prezbiterium na rzucie zbliżonym do kwadratu, na osi lekko skrzywionej w stosunku do osi nawy i wieży. Sklepienie krzyżowe bez żeber i wsporników. Nawa założona na rzucie czworoboku zbliżonego do kwadratu, przykryta płaskim, drewnianym stropem. W ścianie południowej zachował się portal piaskowcowy, ostrosłupowy, profilowany oraz dwa okna umieszczone na różnej wysokości, dwustronnie rozglifione. W oknie wschodnim późnogotycki, piaskowcowy maswerk.. Wieża o charakterze obronnym, usytuowana niemal na osi nawy na rzucie kwadratu zwieńczona jest szpiczastym hełmem. W górnej kondygnacji wmurowany jest piaskowcowy krzyż pokutniczy. W parterze dolnej kondygnacji znajdują się resztki dawnej sklepionej kaplicy wieżowej połączonej z nawą dwoma portalami.

Epitafium Johanna Sommera † 1778

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Johanna Gottfrieda Sommera, zmarłego 6 września 1778 roku. Był żonaty z Johanną Louise Schwoft, z którą miał 4 synów i 2 córki.
Co ciekawe, nie wspomina o nim Presbyterologia.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny wbudowany w przyporę bramy kościoła.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny wbudowany w przyporę muru kościoła.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny po zewnętrznej części muru otaczającego kościół.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny wmurowany, bez lewego ramienia, stanowi fragment portalu bocznego kościoła.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny wmurowany w południową ścianę wieży kościoła.

Zamknij okno