Kościół p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła

Wczesnogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest jednym z najbardziej interesujących obiektów sakralnych byłego województwa jeleniogórskiego. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobrze zachowane wyposażenie wnętrza. Kościół wzniesiono w końcu XIII wieku w stylu wczesnego gotyku. Z roku 1305 pochodzi wzmianka o wieży kościelnej, która została następnie przebudowana około 1520 roku i w XVIII wieku. Świątynia zachowała plan charakterystyczny dla wczesnośredniowiecznych kościołów wiejskich położonych w pobliżu Jeleniej Góry. Budowla jest orientowana ( wejście do kościoła znajduje się od strony południowej), jednonawowa, z dwuprzęsłowym prezbiterium, które przykrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe, z gurtami spływającymi przyściennie, półcylindryczne kolumienki zwieńczone kapitelami o kielichowych formach, pokrytych listowiem dębu. Elementy swoją stylistyką tkwią jeszcze we wcześniejszej epoce romańskiej. W narożnikach prezbiterium występują służki wieloboczne, nadwieszone na ostrosłpowych wspornikach. Prostokątną nawę kościoła kryje strop kasetonowy. Wśród jej wczesnogotyckich elementów wymienić należy trzy portale. Najciekawszy znajduje się w ścianie północnej. Niektóre okna kościoła wypełniają późnogotyckie maswerki. W zakrystii zachowała się kamienny lawaterz ( umywalnia w zakrystii ). Przypory w prezbiterium zostały nakryte siodłowymi daszkami z płaskorzeźbionymi trójliśćmi w zwieńczeniach. Wnętrze kryje bardzo wartościowy zespół zabytków z czasów średniowiecza, ale przede wszystkim z okresu nowożytnego. W kruchcie północnej umieszczony jest późnogotycki krucyfiks , pochodzący z grupy Ukrzyżowania, umieszczonej na tak zwanej belce tęczowej, istniejącej niegdyś pod arkadą oddzielającą prezbiterium od nawy. Główny ołtarz został ufundowany przez właściciela wsi Lestów i zbudowany w latach 1605-1615 w stylu manierystycznym. Niezwykle bogaty w formy rzeźbiarskie i snycerskie, a także wymowę ikonologiczną, przedstawia między innymi dzieje zbawienia i odkupienia. Jego autorem jest śląski snycerz M.C. Adamus. Dekoracja ołtarza zawiera cały repertuar form typowych dla tego okresu, jak ornament zawijany, okuciowy, pilastry hermowe, główki aniołów i lwów. Plastyczność całości podkreślają kolumny, sterczyny i pilastry hermowe. Z 1615 roku pochodzi również manierystyczna ambona. Do czasów obecnych zachował się kosz kazalnicy z malowanymi postaciami ewangelistów i baldachimem. Wcześniejsza chrzcielnica, rzeźbiona w piaskowcu, posiada wykute na czaszy herby znanych śląskich rodów: von Lest, von Stosch, von Reibnitz i von Hochberg. Wystrój prezbiterium uzupełniają renesansowo-barokowe stalle i empora kolatorska, wykonana w formie balkonu umieszczonego na jednej ze ścian prezbiterium, w którym zasiadała rodzina właściciela wsi i donatorów koscioła. Zdobi ją dwanaście scen ze Starego Testamentu, wśród których wyróżniają się bardzo realistyczne akty Adama i Ewy, przedstawione na tle leśnego pejzażu. W prezbiterium zachowały się również renesansowe nagrobki Baltazara Schaffgotscha i jego żony Magdaleny. Kościół otoczony jest kamiennym murem. Stojący do niedawna przy drodze kościół ewangelicki wzniesiony został w 1744 roku na planie wydłużonego ośmiokątu z dostawioną w 1911 roku wieżą. Po kościele pozostała tylko wieża.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
    1) einen Ritter, vermutlich Balthasar Schaffgotsch + 1564, in einer Pilasterstellung mit sehr zierlicher Früh-Renaissance-Füllung.
    2) Magdalena, Tochter Herrn Sebastians von Zedlitz + 1577.
    3) zwei Grabsteine für Frau Magdalena, geborene Kittlitz aus dem Hause Schweinitz, Kreis Grünberg, Hausfrau Balthasar (I) Schaffgotsch', + 1588.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -


Płyta nagrobna córki Abrahama von Lest † 1611

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna córki Abrahama von Lest, zmarłej 6 kwietnia 1611 roku przy urodzeniu.

Ad: 1611 DEM 6 APRIL IST
IN SEINER BEORDT SEH
LIG VOR SCHIEDEN DES ED
LEN GESTRENGEN EHRENVESTEN
HERRN ABRAHAMS V LEST
HERR AVF LANGENNAW LIEBES
TOCHTERLEIN

Epitafia Oswalda von Lest oraz jego syna Johanna

Ogólny widok epitafiów

Dwa barokowe epitafia. Po lewej stronie Oswalda von Lest z Czernicy, urodzonego 7 stycznia 1645 roku a zmarłego 29 sierpnia 1685 roku oraz po prawej - jego syna Johanna Leopolda Oswalda, urodzonego 25 sierpnia 1677 roku a zmarłego 2 maja 1679 roku. Matką jego była Magdalena Tugendreich Lest zd. von Reibnitz.

Krzyż nagrobny Paula Bennera † 1753

Ogólny widok krzyża

Krzyż nagrobny Paula Bennera, urodzonego 7 lutego 1685 roku a zmarłego 1 sierpnia 1753 roku.

Płyta nagrobna Georga Baumerta † 1770

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Georga Baumerta, urodzonego 5 kwietnia 1681 roku a zmarłego 9 października 1770 roku.

Krzyż nagrobny

Ogólny widok krzyża

Stary krzyż nagrobny

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża

Krzyż pokutny z okresu XIV - XVI wiek.

Zamknij okno