Mauzoleum Emila Beckera

Widok ogólny Mauzoleum Widok ogólny Mauzoleum

Maciejowa należała do Emila Beckera, tajnego radcy handlowego z Berlina (1872–1891). Przy pałacu urządził urządził piękny park będący z założenia "dzikim parkiem" a nie jednym z tych wymuskanych do przesadności ogrodów.
Na południowym stoku wzniesienia w latach 1891–1902 zbudowano mauzoleum. Boese, autor rękopiśmiennej kroniki Maciejowej sugerował, że zostało ono zbudowane jeszcze przez Emila Beckera, czyli przed 1891 r. Becker urządził niewątpliwie miejsce rodzinnych pochówków w parku, ale samo mauzoleum mogło być wzniesione później, może przez jego zięcia Johanna Neumanna. Przemawia za tym architektura budynku, bliższa budownictwu początków XX w., charakteryzująca się syntetycznością w interpretacji neoklasycyzmu. Mauzoleum wzmiankowane w dworskich dokumentach już w 1902 r. zaprojektowane zostało przez dobrego architekta i powstało z użyciem szlachetnych materiałów (czerwonego granitu). Zbudowano je na prostokątnej platformie (kryjącej kryptę), poprzedzonej szerokimi, kamiennymi, jednobiegowymi schodami. Wewnątrz mauzoleum umieszczono marmurową figurę Chrystusa. Obecnie mauzoleum jest zdewastowane.
Wewnątrz brak tablic inskrypcyjnych oraz brakuje figury Chrystusa przeniesionej po 1978 r. do miejscowego kościoła. Zniszczone są schody wiodące ku platformie z mauzoleum.

Zdjęcia Mauzoleum

Widok wnętrza Mauzoleum Widok ogólny Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum Widok wnętrza Mauzoleum Widok wejścia do Mauzoleum

Mauzoleum w obiektywie Bogdana Basisko Adlera

Ogólny widok Mauzoleum                    Ogólny widok Mauzoleum
Widok fragmentu Mauzoleum                    Ogólny widok Mauzoleum
Ogólny widok Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok krypty Mauzoleum
Widok krypty Mauzoleum                    Widok krypty Mauzoleum
Widok wnętrza Mauzoleum                    Widok wnętrza Mauzoleum
Ogólny widok Mauzoleum                    Ogólny widok Mauzoleum

Zamknij okno