Kościół p.w. św. Trójcy

Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny Św. Trójcy, pierwotny wzmiankowany w 1318 r. Obecny późnobarokowy, wzniesiony ok. 1792 r., restaurowany w 1961 r. Murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, w całości nakryty sklepieniami krzyżowymi, zachował we wnętrzu kamienną chrzcielnicę z 1486 r. i barokowe wyposażenie, pochodzące z okresu budowy kościoła.

Epitafium Johanna Vietorimusa † 1746

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium z 1746 roku poświęcone Johannowi Antonowi Vietorinus, synowi CHristopha i Johanny Josephy zd. Krumuholtz, urodzonemu 26 lutego 1737 roku a zmarłemu 25 sierpnia 1746 roku w wieku dziewięciu i pół roku.

Epitafium Martina † 1741

Ogólny widok epitafium

Mocno zwietrzałe barokowe epitafium z 1746 roku poświęcone Martinowi, urodzonemu 2 stycznia 1663 roku a zmarłemu w 1741 roku. 23 lutego 1693 roku ożenił się z Christiną.
Epitafium praktycznie nie do odczytu.

Epitafium Christiny Eugemschein † 1732

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Christiny Eugemschein zd. Dritzar, córki Georga Dritzara i Anny, żony Christopha Eugemschein, urodzonej 7 października 1670 roku a zmarłej 18 lutego 1732 roku w ieku 61 lat i 10 tygodni. 25 stycznia 1693 roku wyszła za mąż za Christopha Eugemschein.

Epitafia Martinusa i Anny Seydel

Ogólny widok epitafiów

Barokowe dwa obok siebie epitafia poświęcone: lewe Meillerowi Martinusowi Seydel, synowi Martina i Evy zd. Raunach, urodzonemu 2 lutego 1647 roku a zmarłemu w 1716 roku w wieku 69 lat. Prawe natomiast poświęcone jest jego żónie Annie Seydel zd.Schmehl, córce Siegmunda Schmehel, kupca z Kowar oraz Christinen Schmolck, urodzonej w 1650 roku a zmarłej 3 stycznia 1720 roku. W 1650 roku zawrła związek małżeński z Meillerem Martinem Seydel.

Figura św. Jana Nepomucena

Ogólny widok figury

Figura św. Jana Nepomucena.

Figura św. Floriana

Ogólny widok figury

Figura św. Floriana.

Zamknij okno