Kościół p.w. św. Mikołaja

Świątynia stoi na cmentarzu o zarysie nieregularnego wieloboku otoczonego kamiennym murem. Z roku 1399 pochodzi informacja wymieniająca proboszcza tutejszej parafii. Z pierwszej XIV – wiecznej budowli pochodzi portal południowy nawy, oraz część murów obwodowych. Według Lutscha kościół w obecnej formie pochodzi z połowy XVI., co później bezkrytycznie powtarzali autorzy polskich przewodników. Istotnie budowla była kilkakrotnie przebudowana m.in. w początkach XVI w., a następnie w XVII i XVIII w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
    1) einen Ritter der Familie Nimptsch, + um 1570.
    2) eine Dame, geborene Rotkirch, mit einfacher Umrahmung, aus gleicher Zeit. Beide übertüncht.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyty nagrobne Heinricha von Nimptsch oraz jego żony Elisabeth

Płyty nagrobne wewnątrz kościoła Heinricha von Nimptsch oraz jego żony Elisabeth zd. von Rothkirch.

Płyta nagrobna Heinricha von Nimptsch † 1578

Płyta nagrobna wewnątrz kościoła Heinricha von Nimptsch w stroju rycerskim, zmarłego 25 października 1578 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej von Nimptsch i von Debschitz a po stronie macierzystej von Warnsdorf oraz von Tader.

Płyta nagrobna Elisabeth von Nimptsch † 1583

Płyta nagrobna wewnątrz kościoła Elisabeth von Nimptsch zd. von Rothkirch, żony Heinricha von Nimptsch, zmarłej 15 czerwca 1583 roku.

Kolejny przykład na to iż Hans Lutsch nie był w ogóle w tej miejscowości a opierał się jedynie na opisach innych, bo nie pisałby tak ogólnikowo mając przed sobą bardzo wyraźne tablice inskrypcyjne. A tak pisze, że rycerz z rodziny Nimptsch zmarł około 1570 roku a przy Elisabeth używa określenia "eine Dame" z rodziny Rothkirch. A nie opisał w ogóle płyty nagrobnej znajdującej się na murze zewnętrznym kościoła. Hoverden także tam nie dotarł, bowiem w jego inwentaryzacji nie figuruje ta miejscowość.

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Nimptsch

Płyta nagrobna na zewnętrznej ścianie kościoła NN mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Nimptsch, zmarłego na początku XVII wieku. Wokół postaci zmarłego znajduje się osiem rodzinnych herbów. Po stronie ojczystej von Nimptsch, von Warnsdorf, von Debschitz i von Tader a po stronie macierzystej von Rothkirch, von Redern, von Nostitz oraz von Schweinichen.

Figura św. Floriana

Figura św. Floriana a właściwie tylko kolumna na której ta figura się znajdowała, z napisem "S. Florianus 1802"

Figura św. Leonarda

Ustawiona na kolumnie figura św. Leonarda z napisem "S. Leonhardus 1803".

Epitafium Marii Kirlin † 1754

Przepiękne epitafium Marii Elisy Kirlin zd. Ferianj, żony Johanna Josepha Kirle, z którym przeżyła w małżeństwie 9 lat, urodzonej 5 stycznia 1725 roku a zmarłej 31 maja 1754 roku w wieku 29 lat i 5 miesięcy.

Nagrobki na cmentarzu

Stare nagrobki na cmentarzu znajdującym się obok kościoła.

Krzyże pokutne

Krzyże pokutne wmurowane w mur otaczający kościół.

Zamknij okno