Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Urokliwy kościółek w Staniszowie stoi w środkowej części miejscowości, u podnóża góry Witosza. Jest prawdopodobne, że chrześcijańska świątynia powstała w tym miejscu już 1023 r. Jednak pierwsze w pełni wiarygodne źródła pisane o kościele w Staniszowie mówią o roku 1338, gdy była to świątynia gotycka - murowana. Obecny kościół wzniesiono w wieku XV. Wygląd kościoła ulegał wielu zmianom - w XVII w. zmieniono część portali o obramowań okiennych, w 1784 roku zmieniono hełm wieży - pamiątką po tym wydarzeniu jest metalowa chorągiewka na szczycie cebulastego hełmu z tą właśnie datą. Po 1947 roku usunięto boczne empory. Kościół początkowy był katolicki, jednak w latach 1845-1945 zgodnie z życzeniem miejscowych hrabiów Reuss służył zarówno katolikom i protestantom. Ciekawostką jest wejście do świątyni - do kościoła wchodzi się w dół. Warto też zwrócić uwagę na trzy epitafia oparte o zewnętrzną ścianę prezbiterium, na drewniany ołtarz i organy.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für 2 Frauen, † um 1600, eine Jungfrau, † 1614 und mehrere ganz zerhauene Steine.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1594. Stange, Hel., geb. Nimtschin.
  • 1599. Nimitz, Magd., v., geb. Gotschin.
  • 1605. Plannitz, Jerem., 6jähriger Sohn.
  • 1610. Plannitz, des Jeremias v. Wittwe.
  • 1614. Plannitz, Jungfrau v.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Barbary von Zedlitz † 1582

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Barbary von Zedlitz, córki Henricha von Zedlitz, zmarłej 16 kwietnia 1582 roku, mając zaledwie 9 tygodni.

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

ANNO 1582 DEN 16 APRILIS IST HENRICH V. ZEDLITZ AVF STONSDORF TOCHTER EIN BARBARA IRES ALTER 9 WOCHEN DER GOT GNADE

AUS * DEM * MVNDE * DER * IVNGEN * KINDERN * V * SPAEGELING * HASTV * DIR * EINE * MACHT * ZV * GERICHT * viii * PSAL

Płyta nagrobna Heleny Stange † 1594

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heleny Stange zd. von Nimptsch, zmarłej w 1594 roku.

Ogólny widok płyty          Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Magdaleny von Nimitz † 1599

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Magdaleny von Nimitz zd. von Gotsch, zmarłej 14 października 1599 roku.

Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna panny von Plannitz † 1614

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna młodej dziewczyny z rodu von Plannitz, zmarłej w wieku 20 lat 10 lipca 1614 roku.

Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Epitafia

Ogólny widok epitafium          Ogólny widok epitafium

Dwa epitafia z całkowicie nieczytelnymi inskrypcjami.


  • Zdjęcia niepodpisane pochodzą z portalu Wratislaviae Amici. Pozostałe są autorstwa Ewy Staniszewskiej.


Moje uwagi: po raz kolejny Lutsch pisze bardzo ogólnikowo, gdyż z pewnością nie był w tej miejscowości a opierał się jedynie na opisach innych osób. Bardziej dokładny jest natomiast wykaz Hoverdena, choć także niedokładny.

Zamknij okno