Kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Widok ogólny kościoła

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany juz 1370 r., ale mógł istnieć nawet w końcu XIII w. Obecny, gotycko - renesansowy powstał w XV w. (nawa i wieża). Rozbudowany ok. 1624 r. i w XVIII w.
Remontowany w XIX w. oraz w latach 1957, 1975 - 1979 i w 1991 r.
Na wieży dzwon z XV w.
Wewnątrz mamy nawę oraz długie prezbiterium, poszerzone w XVII stuleciu o dwie mniejsze nawy boczne z emporami. Świątynia ma trzy barokowe ołtarze. Największy z nich, główny, przedstawia scenę śmierci św. Jana, dwa pozostałe stoją po bokach nawy przy łuku tęczowym. Na prawo od zakrystii znajduje się gotyckie sakrarium (schowek w murze na Najświętszy Sakrament i cenne naczynia), w którego drzwiczki wmontowano barokowy portret trumienny. Portrety trumienne są unikalnym zjawiskiem artystycznym polskiej sarmacji XVII i XVIII w. - występują w zasadzie tylko na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej.
Kamienna chrzcielnica pochodzi z końca XV w., ale jej cynowe nakrycie wykonano w 1624 r. Dużej wartości jest drewniana ambona, ufundowana ok. roku 1626 przez Jana Ulryka von Schaffgotscha. Jej korpus podtrzymuje anioł wyłaniający się z obłoków. Na nim rzeźby apostołów, od lewej: Mateusz, Piotr, Jan, Andrzej, Tomasz. Na schodach kolejni: Bartłomiej, Filip, Jakub Starszy, Jakub Młodszy, Juda Tadeusz i Szymon. Baldachim ma od spodu, na tzw. podniebiu, rzeźbę Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Na ambonie jest też herb fundatora. Nawa ma kształt prostokąta, jest gotycka, jednak sklepienie zostało w okresie renesansu zakryte płaskim stropem, podzielonym na kasetony i malowanym w ornamenty. Jest to typ malarstwa zwanego patronowym, od patronów – skórzanych szablonów, które przykładano do stropu. Taka technika zapewnia masową i tanią produkcję, a nie wymaga biegłości w sztuce, raz przygotowane patrony umożliwiały wielokrotne powielanie tego samego wzoru. Artyści malarze traktowali ją często jako coś niegodnego lub sztukę gorszej kategorii. Dziś jednak taki strop jest na tyle rzadki, że niezależnie od swej wartości artystycznej robi duże wrażenie na turystach.
Kościół ten jest interesujący ze względu na rzadko spotykane połączenie gotyku z renesansem, a tego ostatniego stylu mamy na terenie Sudetów niewiele.
Wokół kościoła cmentarz z XVIII w., otoczony murem z bramą.


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1690. Fromhold, Ph. Max, phil. Mag.
  • 1695. Scheckelin, Martha, geb. v. Bogen-Fiebigen.
  • 1696. Tiepolt, Joh. Jul., geb. Koldirncherin, Wirths.-Hptm.
  • 1741. Schreiber, Sam. Frdr., Seelsorger.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Epitafia i płyta nagrobna

Ogólny widok epitafiów i płyty

Epitafia i płyta nagrobna, umieszczone na ścianie kościoła.

Płyta nagrobna NN dziecka † 1659

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna o nieustalonej tożsamości dziecka, które przeżyło tylko pół roku a zmarło 7 sierpnia 1659 roku. Płyta inskrypcyjna bardzo zniszczona, wygląda na to jakby ktoś do niej strzelał.

Epitafium trojga dzieci

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone trojgu dzieci Hanßa Siegemunda Tippold i jego żony Johanny Juliany zd. Koldirncher a mianowicie: Hansowi Gottlobowi, urodzonemu 9 września 1686 roku a zmarłemu 24 września 1689 roku, Annie Marii, urodzonej 23 czerwca 1689 roku a zmarłej 16 tygodni później 7 października 1689 roku oraz Annie Rosinie, urodzonej 31 października 1683 roku a zmarłej 2 listopada 1689 roku.

Epitafium Johanny Tippold † 1696

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone Johannie Julianie Tippold zd. Koldirncher, żonie Hanßa Siegemunda Tippold, zmarłej 20 lipca 1696 roku w wieku 38 lat.

Płyta nagrobna NN młodzieńca

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN młodzieńca pochodząca z okresu renesansu. Płyta inskrypcyjna całkowicie zatarta uniemożliwiająca odczytanie treści.

Płyta nagrobna Anny Weger † 1624

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny Weger, córki Friedricha Wegera, zmarłej 14 marca 1624 roku mając zaledwie 15 dni.

ANNO 1624 DEN 14 MARTII IST IN GOT SAELIG VORSCHOEDEN ANNA DES EHRENVESTE VND KVNSTREICHEN HERRE FRIEDRICH WEGERS FREYHERRL. SCHAFF G. FELD SCHEERERS GELIEBTE TOCHTERLEIN IHRES ALTERS 15 TAGE.

Płyta nagrobna Paulusa Weger

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Paulusa Weger, trzeciego syna Friedricha Wegera, zmarłego w wieku 37 tygodni. Płyta bardzo zniszczona uniemożliwiająca dokładniejsze jej odczytanie.

Płyty nagrobne NN dzieci

Ogólny widok płyt

Płyty nagrobne prawdopodobnie kolejnych dzieci Paulusa Wegera. Płyty bardzo zniszczone uniemożliwiająca jakiekolwiek ich odczytanie.

Epitafium Marthy Scheckel † 1695

Ogólny widok epitafium

Epitafium Marthy Scheckel zd. von Bogen Fiebigen, urodzonej w 1625 roku a zmarłej w 1695 roku. W roku 1647 wyszła za mąć za handlowca Michaela Scheckela.

D. O. M.
Hier ruhet Fr. Martha
Scheckelin, gebohrne v. Bogen
Fiebigen, die Ao 1625 ist Gebohren,
Ao 1647 sich verlichte mit Hn: Michael
Scheckeln Handelsman in Siebenthal
deme sie 6 leibes Früchte gebohren, hat
erdlichen alhier in verwalten der Wirtschafft
Ihres Hrn Sohnes, als Pfarren dieses aorths, Ao
1695 am Tage der ur. schuldigen Kindel als eine
sorg faltige Martha die schuld der Nathur bezahlet
Nun, du, der du glaubest das ein Orth sey wo
Altes biß, auf den letzten helter mich . . .
Dalsza część jest częściowo zasłonięta
ale znajdują się tam wersy ze św. Mateusza (Matth: 5))

Epitafium Caspari Sculteti † 1673

Ogólny widok epitafium

Epitafium proboszcza tutejszej parafii Caspari Francisci Sculteti, urodzonego 28 kwietnia 1605 roku a zmarłego 22 kwietnia 1673 roku w wieku 68 lat.

JESVS
CONDITORVM
Adm Rdi et Doctissimi Dni CASPARI
Francisci SCVLTETI, Parochi
in Kamnitz et qui orben ingressus
Hennersdorff A; 1605. 28 April,
is cum Sacerdotio inauguratus
fuisset, primum Ecclesiae in Bürcken=
brück 13 annis, deinde Warm=
brunnensi 12, Kamnicensi autem 19
annis parefuit: Vbi et mortalitatem
hanc cum immortatlitate in amplexib.
Jesu commutanit 22 April A; 1973
aetatis suae 68 cum min, 6 dieb.

Epitafium Augustini Beyer † 1893

Ogólny widok epitafium

Epitafium proboszcza tutejszej parafii Augustini Beyera, urodzonego 25 października 1773 roku w Krzydłowicach koło Głogowa, a zmarłego 29 sierpnia 1893 roku.
Nie wiem czy nie wystąpiła pomyłka w zapisie jego śmierci, gdyż wątpliwym jest aby żył aż 120 lat.

Ubi sum
Ego, ibi et minister
meus erit. Joh. 12, 26

In piam memoriam Rev. Dni
Parochi Augustini Beyer
nati in Kreidelwitz Circ. Glogov
die XXV m. Octobr. MDCCLXXIII
defuncti die XXIX m. Augusti
MDCCCLXXXXIII qui per quadragin
tafere annos huic praefuit ecclesiae vel.
optime meritus de curo animarum et
de administrandis fenis
ecclesiasticis
R. I. P.

Epitafium Philippi Fromholdta † 1690

Ogólny widok epitafium

Epitafium Philippi Maximiliana Fromholdta, urodzonego 21 października 1633 roku a zmarłego 18 maja 1690 roku.

Jhs + MRA
MONUMENTUM
Adm. RDI. AC DOCTISSIMI DOMINI
PHILIPPI MAXIMIL. FROMHOLDT
LEO=VALLAE
Ao: 1633, 21. Xbris
NATI, Ao: 1658.
SACERDOTRIO IN AUGURATI
PENES ECCLESIAM PATRIAM
BIENNIO SACELLANI
IN ELLERS= ET HENNERSDORFF
ANNIS 10.
IN SPILLER ET JOHNSDORFF
ANNIS 4.
IN CHEMNIZ ET REIMNIZ
ANNIS 16 1/2
VIGILANTISSIMI PAROCHI
ANNO: 1690, DIE 18. May
IN CHEMNIZ DEFUNCTI
CUIUS ANIMA DEO VIVAT
ET CORPUS HIC
REQUIE IN PACE

Zamknij okno