Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Pierwotna, prawdopodobnie romańska bazylika, została w XIV–XV w. zastąpiona założeniem halowym. Po spaleniu w 1708 kościół odbudowano w kształcie odpowiadającym konfesji ewangelickiej, bowiem od czasu reformacji był on w posiadaniu protestantów. Powiększony został o skrzydło transeptu i nakryty dachem mansardowym, a elewacje otrzymały dwie kondygnacje niskich okien, oświetlających opięte emporami wnętrze. Po 1945 empory usunięto. Kościół jest orientowany, murowany z cegły, trójnawowy w układzie halowym z pięciobocznym absydalnym prezbiterium, przekryty sklepieniami krzyżowymi wspartymi na ciężkich kolumnach. Wieża, w niższych kondygnacjach być może romańska, zwieńczona jest barokowym hełmem, odtworzonym w 1886, po spaleniu oryginalnego od uderzenia pioruna. O gotyckim pochodzeniu zbarokizowanej świątyni świadczą tylko przypory i ostrołuczne okna wieży.

Epitafium barokowe

Ogólny widok epitafium          Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium          Widok fragmentu epitafium

Przepiękne podwójne barokowe epitafium z pustymi płycinami oraz dwoma herbami u góry.

Płyta nagrobna Barbary von Knobelsdorf

Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Barbary von Knobelsdorf zd. von Kalckreuter, żony Hansa von Knobelsdorf, zmarłej w kwietniu 1599 roku w wieku 65 lat. U dołu po lewej stronie herb rodziny von Knobelsdorf a po prawej von Kalckreuter.

ANNO 1599 DEN . . . .
APRILIS IST DIE EDLE
BARBARA GEBORNE KAL=
CKREVTERIN DES EDLEN
ERVNVESTEN AVCH WOL=
BENAMBTEN HANS VON
KNOBELSDORF ELICHE
HAVS FRAW STARB IRES
ALTERS 65 IAR.

ALES WAS IST IN DIESE
WELDT ES SEI GOLDT
. . . . . . . . . . . . GELDT REICH
TVND VND ZEMLICH S. . . . .
GVTH DAS WHRE . . . . .
EINE KLEINE ZIET VNDT
HILFFT DOCH NICHTT
ZVR SELIG KEIT

Epitafium

Ogólny widok epitafium

Renesansowe epitafium złożone z kilku części z całkowicie nieczytelną płytą inskrypcyjną.

Epitafium Dorotei Rotkis

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Dorotei Rotkis, córki Paula Verstersa i Rosiny Güttler, żony Gottfrieda Rotkis, konrektora szkoły w Krośnie, urodzonej 29 stycznia 1658 roku. Żyła w małżeństwie 3 lata i 10 tygodni. Zmarła mając 28 lat i 18 tygodni.

Epitafium

Ogólny widok epitafium          Widok fragmentu epitafium

Bardzo zniszczone epitafium składające się z kilku części z całkowicie nieczytelną płytą inskrypcyjną.

Epitafium Andreasa Kletzera

Ogólny widok epitafium

Przepiękne barokowe epitafium z wyrzeźbioną u góry głową zmarłego, Andreasa Georga Kletzera, doktora medycyny w Krośnie, urodzonego 12 maja 1692 roku a zmarłego 11 czerwca 1756 roku.

Epitafium

Ogólny widok epitafium

Również bardzo zniszczone epitafium z nieczytelną płytą inskrypcyjną, prawdopodobnie tamtejszego proboszcza.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium          Widok fragmentu epitafium

Kolejne bardzo zniszczone epitafium z nieczytelną płytą inskrypcyjną. Udało się jedynie odczytać iż osoba ta zmarła w wieku 70 lat i 36 tygodni, żyjąc w małżeństwie 33 lata oraz, że posiadała 3 synów.

Zamknij okno