Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Jeden z najstarszych zabytków Ziemi Żarskiej - wczesnogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św. z XIII wieku. W swojej historii kilkakrotnie przebudowywany i przekształcany, zwłaszcza pod koniec XIII stulecia, potem w wieku XIV, na początku XV i pod koniec XIX. Świątynia jest murowana z kamienia polnego, z zewnątrz nieotynkowana, jednonawowa, z wieżą od zachodu wybudowaną pod koniec XIII wieku i potem podwyższoną, z kruchtą od południa, gotyckimi oknami, profilowanym (XV w.), ostrołukowym wejściem ...

Epitafium Johanna Martini † 1706

Epitafium pastora tutejszego kościoła Johanna Martini, syna Georga Martini, także tutejszego pastora i Marii Michel, urodzonego 1 maja 1651 roku. Studiował w Żarach, Görlitz i Mettenbergu. Od 1682 roku był diakonem. W tym samym roku po raz pierwszy się ożenił. Jego żoną została Maria Grundmann, która wkrótce umarła. Powtórnie ożenił się z Evą Marią Hoffmann. Od 1686 roku był pastorem w Drożkowie. Zmarł 16 kwietnia 1706 roku.

Epitafium Friedricha Deckarta † 1714

Epitafium syna tutejszego pastora Heinricha Deckarta, Friedricha urodzonego 23 czerwca 1714 roku, który zmarł po 16 tygodniach.

Cmentarz

          

Fragmenty cmentarza z grobowcami dawnych mieszkańców Droskau.

Zamknij okno