Kościół p.w. św. Barbary

Widok ogólny kościoła

Parafia w Mirostowicach Dolnych istnieje od 1346 r. Administracja kościelna ukształtowana w połowie XIV w. przetrwała w niezmienionej postaci do XVI w., czyli reformacji. Całe duchowieństwo podlegało proboszczowi w Żarach. Ten zaś biskupowi w Budziszynie. Parafia poddała się wpływom reformacji. Nauka Lutra znalazła poparcie zarówno wśród Niemców, jak i zamieszkujących tu Słowian. Ostatnim katolickim proboszczem w Żarach i Mirostowicach Dolnych był Simon Enrich, który w 1530 r. został usunięty przez swoich parafian, a jego miejsce zajął duchowny protestancki Georg Nigrynus. Na przełomie XVII i XVIII w. Mirostowice Dolne stały się, na krótko, ponownie parafią katolicką. Najboleśniej prafia w Mirostowicach odczuła skutki wojny 7 letniej (1756-1763). Wojska austriackie dokonały tu licznych zniszczeń i rabunków. Po zakończeniu działań wojennych odbudowano w 1798 r. przejętą już przez protestantów świątynię w Mirostowicach. Od 1945 r. kościół przynależy do katolików. Początkowo parafia była obsługiwana przez kapłana dojeżdżającego z Żar a potem z Kunic Żarskich. W 1959 r. stała się samodzielną placówką. W grudniu 1994 r. rozpoczął działalność Diecezjalny Uniwersytet Ludowy.

Epitafium Friedricha von Schweinitz † 1596

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone Friedrichowi von Schweinitz, urodzonemu 5 września 1580 roku a zmarłemu 11 grudnia 1596 roku w Mirostowicach Dolnych w wieku 16 lat 3 miesięcy i 6 dni.

Epitafium Bolko von Schweinitz oraz jego żony Elisabeth

Ogólny widok epitafiów

Dwa barokowe epitafia poświęcone rodzinie von Schweinitz. Prawe dotyczy Bolko von Schweinitz, urodzonego 11 października 1652 roku a zmarłego 4 kwietnia 1708 roku. Natomiast lewe poświęcone jest jego żonie Elizabeth Hedwig von Schweinitz, urodzonej 5 października 1658 roku a zmarłej 8 marca 1717 roku. 21 lipca 1675 roku wyszła za mąż za Bolko von Schweinitza, z którym miała dwóch synów i dwie córki. Po 33 latach małżeństwa 4 kwietnia 1708 roku została wdową.

Zamknij okno