obiekty istniejace obiekty niesitniejace <\a> <\a> > Popiełuszki Budynek pierwszej szkoły