Ulica Grzesika Karola usytuowana jest pomiędzy ulicami Oświęcimską a Grzonki.[Rozmiar: 36937 bajtów]

[Rozmiar: 36838 bajtów]

[Rozmiar: 31101 bajtów]

[Rozmiar: 31242 bajtów]

[Rozmiar: 35923 bajtów]

[Rozmiar: 37363 bajtów]

[Rozmiar: 37543 bajtów]

[Rozmiar: 37429 bajtów]

[Rozmiar: 40043 bajtów]

[Rozmiar: 28305 bajtów]

Powrót do strony głównej