Ulica Jana usytuowana jest pomiêdzy ulicami Wiktora Gorzo³ki a ks. Jerzego Popie³uszki.


Do koñca II wojny ĥwiatowej nosi³a nazwê Johannes Str.[Rozmiar: 35033 bajtów]

[Rozmiar: 28769 bajtów]

[Rozmiar: 26398 bajtów]

[Rozmiar: 32997 bajtów]

[Rozmiar: 37172 bajtów]

[Rozmiar: 30500 bajtów]

[Rozmiar: 28467 bajtów]

[Rozmiar: 31764 bajtów]

[Rozmiar: 30825 bajtów]

[Rozmiar: 28702 bajtów]

[Rozmiar: 28583 bajtów]

[Rozmiar: 27843 bajtów]

[Rozmiar: 29434 bajtów]

[Rozmiar: 30819 bajtów]

[Rozmiar: 29151 bajtów]

[Rozmiar: 34491 bajtów]

[Rozmiar: 31183 bajtów]

[Rozmiar: 32746 bajtów]

[Rozmiar: 31527 bajtów]

[Rozmiar: 32945 bajtów]

[Rozmiar: 30745 bajtów]

[Rozmiar: 31239 bajtów]

Powrót do strony g³ównej