Ulica Oĥwiêcimska ma swój poczatek na skrzyżowaniu ulic ks. Jerzego Popie³uszki, Józefa Buhla oraz ks. Franciszka Rudzkiego i prowadzi w kierunku Metalchemu.


Do koñca II wojny ĥwiatowej nosi³a nazwê Krappitzer Str.[Rozmiar: 30310 bajtów]

[Rozmiar: 31720 bajtów]

[Rozmiar: 29289 bajtów]

[Rozmiar: 30978 bajtów]

[Rozmiar: 30014 bajtów]

[Rozmiar: 34574 bajtów]

[Rozmiar: 31517 bajtów]

[Rozmiar: 30701 bajtów]

[Rozmiar: 32443 bajtów]

[Rozmiar: 32381 bajtów]

[Rozmiar: 37854 bajtów]

[Rozmiar: 27954 bajtów]

[Rozmiar: 32010 bajtów]

[Rozmiar: 25952 bajtów]

[Rozmiar: 27140 bajtów]

[Rozmiar: 29982 bajtów]

[Rozmiar: 28306 bajtów]

[Rozmiar: 27657 bajtów]

[Rozmiar: 27851 bajtów]

[Rozmiar: 34222 bajtów]

[Rozmiar: 34456 bajtów]

[Rozmiar: 30669 bajtów]

[Rozmiar: 27956 bajtów]

[Rozmiar: 31242 bajtów]

[Rozmiar: 28047 bajtów]

[Rozmiar: 35980 bajtów]

[Rozmiar: 30692 bajtów]

[Rozmiar: 30385 bajtów]

[Rozmiar: 24135 bajtów]

[Rozmiar: 25854 bajtów]

[Rozmiar: 26560 bajtów]

[Rozmiar: 29236 bajtów]

[Rozmiar: 28312 bajtów]

[Rozmiar: 25412 bajtów]

[Rozmiar: 24139 bajtów]

[Rozmiar: 30772 bajtów]

[Rozmiar: 35219 bajtów]

[Rozmiar: 27154 bajtów]

[Rozmiar: 25763 bajtów]

[Rozmiar: 32302 bajtów]

[Rozmiar: 27785 bajtów]

[Rozmiar: 28632 bajtów]

[Rozmiar: 27534 bajtów]

[Rozmiar: 24593 bajtów]

[Rozmiar: 28081 bajtów]

[Rozmiar: 26109 bajtów]

[Rozmiar: 27397 bajtów]

[Rozmiar: 30843 bajtów]

[Rozmiar: 31561 bajtów]

[Rozmiar: 25608 bajtów]

[Rozmiar: 28722 bajtów]

[Rozmiar: 29462 bajtów]

[Rozmiar: 28864 bajtów]

[Rozmiar: 40418 bajtów]

[Rozmiar: 37726 bajtów]

[Rozmiar: 32959 bajtów]

[Rozmiar: 30316 bajtów]

[Rozmiar: 29675 bajtów]

[Rozmiar: 29511 bajtów]

[Rozmiar: 32795 bajtów]

Powrót do strony g³ównej