Ulica Podborna jest bocznħ ulicy ks. Franciszka Rudzkiego i prowadzi w kierunku Metalchemu.


Do koñca II wojny ĥwiatowej nosi³a nazwê Eichendorf Str.[Rozmiar: 33641 bajtów]

[Rozmiar: 32585 bajtów]

[Rozmiar: 32253 bajtów]

[Rozmiar: 38043 bajtów]

[Rozmiar: 30331 bajtów]

[Rozmiar: 31028 bajtów]

[Rozmiar: 31140 bajtów]

[Rozmiar: 28736 bajtów]

[Rozmiar: 27496 bajtów]

[Rozmiar: 32426 bajtów]

[Rozmiar: 30875 bajtów]

[Rozmiar: 28763 bajtów]

[Rozmiar: 33448 bajtów]

[Rozmiar: 30015 bajtów]

[Rozmiar: 41369 bajtów]

[Rozmiar: 29682 bajtów]

[Rozmiar: 29508 bajtów]

[Rozmiar: 31312 bajtów]

[Rozmiar: 32600 bajtów]

[Rozmiar: 26466 bajtów]

[Rozmiar: 31363 bajtów]

[Rozmiar: 29685 bajtów]

[Rozmiar: 32922 bajtów]

[Rozmiar: 29578 bajtów]

[Rozmiar: 29047 bajtów]

[Rozmiar: 27029 bajtów]

[Rozmiar: 31594 bajtów]

[Rozmiar: 35520 bajtów]

[Rozmiar: 31827 bajtów]

[Rozmiar: 33031 bajtów]

[Rozmiar: 37842 bajtów]

[Rozmiar: 33737 bajtów]

[Rozmiar: 29239 bajtów]

[Rozmiar: 27949 bajtów]

[Rozmiar: 30841 bajtów]

[Rozmiar: 35443 bajtów]

[Rozmiar: 32401 bajtów]

[Rozmiar: 33420 bajtów]

[Rozmiar: 30520 bajtów]

[Rozmiar: 33941 bajtów]

[Rozmiar: 31604 bajtów]

[Rozmiar: 36957 bajtów]

[Rozmiar: 32117 bajtów]

[Rozmiar: 32476 bajtów]

[Rozmiar: 27056 bajtów]

[Rozmiar: 27101 bajtów]

[Rozmiar: 31808 bajtów]

[Rozmiar: 33617 bajtów]

[Rozmiar: 33702 bajtów]

[Rozmiar: 30514 bajtów]

[Rozmiar: 27696 bajtów]

[Rozmiar: 28681 bajtów]

[Rozmiar: 32921 bajtów]

[Rozmiar: 38120 bajtów]

Powrót do strony g³ównej