Ulica ks. Jerzego Popie³uszki jest g³ównħ ulicħ Groszowic, prowadzħcħ w kierunku centrum Opola.


W czasach komunistycznych nosi³a nazwê Aleksandra Zawadzkiego.


Do koñca II wojny ĥwiatowej nosi³a nazwê Oppelner Str.[Rozmiar: 26281 bajtów]

[Rozmiar: 28633 bajtów]

[Rozmiar: 32018 bajtów]

[Rozmiar: 39896 bajtów]

[Rozmiar: 29184 bajtów]

[Rozmiar: 27857 bajtów]

[Rozmiar: 32478 bajtów]

[Rozmiar: 29751 bajtów]

[Rozmiar: 33023 bajtów]

[Rozmiar: 32667 bajtów]

[Rozmiar: 37104 bajtów]

[Rozmiar: 25708 bajtów]

[Rozmiar: 30454 bajtów]

[Rozmiar: 31431 bajtów]

[Rozmiar: 36531 bajtów]

[Rozmiar: 33272 bajtów]

[Rozmiar: 31107 bajtów]

[Rozmiar: 28920 bajtów]

[Rozmiar: 32398 bajtów]

[Rozmiar: 38637 bajtów]

[Rozmiar: 36014 bajtów]

[Rozmiar: 29268 bajtów]

[Rozmiar: 31221 bajtów]

[Rozmiar: 30388 bajtów]

[Rozmiar: 30749 bajtów]

[Rozmiar: 36384 bajtów]

[Rozmiar: 31438 bajtów]

[Rozmiar: 36761 bajtów]

[Rozmiar: 28843 bajtów]

[Rozmiar: 31493 bajtów]

[Rozmiar: 34595 bajtów]

[Rozmiar: 32486 bajtów]

[Rozmiar: 31098 bajtów]

[Rozmiar: 34746 bajtów]

[Rozmiar: 35650 bajtów]

[Rozmiar: 28963 bajtów]

[Rozmiar: 32439 bajtów]

[Rozmiar: 36981 bajtów]

[Rozmiar: 33440 bajtów]

[Rozmiar: 32100 bajtów]

[Rozmiar: 31331 bajtów]

[Rozmiar: 32202 bajtów]

[Rozmiar: 30249 bajtów]

[Rozmiar: 33315 bajtów]

[Rozmiar: 36064 bajtów]

[Rozmiar: 27624 bajtów]

[Rozmiar: 33655 bajtów]

[Rozmiar: 32708 bajtów]

[Rozmiar: 41185 bajtów]

[Rozmiar: 25327 bajtów]

[Rozmiar: 29585 bajtów]

[Rozmiar: 40548 bajtów]

[Rozmiar: 37975 bajtów]

[Rozmiar: 28008 bajtów]

[Rozmiar: 38922 bajtów]

[Rozmiar: 41304 bajtów]

[Rozmiar: 25354 bajtów]

[Rozmiar: 34833 bajtów]

[Rozmiar: 32721 bajtów]

[Rozmiar: 31600 bajtów]

[Rozmiar: 31322 bajtów]

[Rozmiar: 32657 bajtów]

[Rozmiar: 32015 bajtów]

[Rozmiar: 29861 bajtów]

[Rozmiar: 37470 bajtów]

[Rozmiar: 37999 bajtów]

[Rozmiar: 34988 bajtów]

[Rozmiar: 33098 bajtów]

[Rozmiar: 25149 bajtów]

[Rozmiar: 36916 bajtów]

[Rozmiar: 38129 bajtów]

[Rozmiar: 28585 bajtów]

[Rozmiar: 32041 bajtów]

[Rozmiar: 24923 bajtów]

[Rozmiar: 27706 bajtów]

[Rozmiar: 35431 bajtów]

[Rozmiar: 30104 bajtów]

[Rozmiar: 27616 bajtów]

[Rozmiar: 29848 bajtów]

[Rozmiar: 32209 bajtów]

[Rozmiar: 35764 bajtów]

[Rozmiar: 29867 bajtów]

[Rozmiar: 33637 bajtów]

[Rozmiar: 31142 bajtów]

[Rozmiar: 35104 bajtów]

[Rozmiar: 37038 bajtów]

[Rozmiar: 36289 bajtów]

[Rozmiar: 28458 bajtów]

[Rozmiar: 23662 bajtów]

[Rozmiar: 34667 bajtów]

[Rozmiar: 27948 bajtów]

[Rozmiar: 33928 bajtów]

[Rozmiar: 25764 bajtów]

[Rozmiar: 35387 bajtów]

[Rozmiar: 41141 bajtów]

[Rozmiar: 43144 bajtów]

[Rozmiar: 35244 bajtów]

[Rozmiar: 29379 bajtów]

Powrót do strony g³ównej