Rozmiar: 15909 bajtów

- 001 -

1343

Karol, margrabia morawski (Karolus ... marchio Morauiae), powiadamia Bolesława III, księcia legnickiego (Boleslaus ... dux Lignicensis), Henryka I, księcia jaworskiego (Henricus dux Jauorensis), Konrada I, księcia oleśnickiego (Conradus dux Olsnicensis), Wacława I i Ludwika I, książąt legnickich (Wenceslaus et Ludouicus duces Lignicenses), Mikołaja, księcia ziębickiego (Nioolaus dux Munsterbergensis), że rycerz Konrad (Conradus) oraz mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses) Jan Salominis (Johannes) i Franciszek Hartlibi (Franciscus), oświadczyli w imieniu swoim i w imieniu Jana z Opawy (Johannes de Oppauia), również mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), iż Tammo z Dzwonowa (Dolny i Górny) k. Złotoryi (Thammo de Schellendorp) zobowiązał się poddać swój spór z księciem Boleslawem (Boleslaus) do rozstrzygnięcia sądowi złożonemu z pięciu feudałów księstwa oraz z pięciu radnych legnickich (Lignicenses).

Druk: Urbk. d. Stadt Liegnitz, s. 99-98, nr 135.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów