Rozmiar: 15909 bajtów

- 003 -

1343

Dokument w sprawie 10 grzywien rocznego czynszu ze wsi Jaworek k. Z±bkowic (Henricivilla) i Dobrocin k. Dzierżoniowa (Guttwinivilla) dla altarzystów przy ko¶ciele katedralnym we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Rep. d. Urkunden v. S. B. Klose, syg. D 35, s. 61, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów