Rozmiar: 15909 bajtów

- 004 -

1343

Jan Luksemburski, król czeski, przeznacza na potrzeby miasta Wrocławia 40 grzywien.

Regest: AP Wrocław, syg. D 24, s. 21, nr D 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów