Rozmiar: 15909 bajtów

- 006 -

1343

Bolesław III, książę brzeski, w sprawie czynszu 10 grzywien ze wsi Marcinkowice k. Oławy (Martinsdorff), należącego do ołtarza św. Tomasza, apostoła w kościele wrocławskim.

Regest: AP Wrocław, Rep. d. Urkunden v. S. B. Klose, syg. D 35, s. 164, nr GG 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów