Rozmiar: 15909 bajtów

- 008 -

1343

Uwolnienie od interdyktu, który został nałożony na wrocławian (Wratislavienses) i innych mieszkańców Śląska z powodu nie wywiązywania się przez kilka lat z powinności świętopietrza; pod warunkiem, że w przyszłości dawać będą około środy popielcowej po jednym denarze od głowy monety obiegowej.

Regest: AP Wrocław, Rep. d. Urkunden v. S. B. Klose, syg. D 35, s. 230, nr WW 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów