Rozmiar: 15909 bajtów

- 009 -

1343, Wrocław (Wratislauia)

Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow) i prokurator dworu biskupiego wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że Albert Leshorn (Albertus) sprzedał za zgodą swej żony Katarzyny (Katherina), czwartą część ojcowizny we wsi Wrocław-Pilczyce (Pilzicz) Hartusiuszowi (Hartusius) piwowarowi za 55 grzywien. Konrad sprzedaż tę zatwierdza.

Świadkowie: Ludwik (Loduicus), wikariusz katedralny, Jeczco z Dzierżoniowa (Richenbach) i Jan (Johannes) jego syn, Mikołaj Gebhart (Nicolaus) - mieszczanie wrocławscy (Wrat[islauienses]), Leonard (Leonardus), notariusz kurii biskupiej wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), Mikołaj Raslawicz (Nicolaus).
Pieczęć kurii biskupiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. KK 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów