Rozmiar: 15909 bajtów

- 010 -

1343, 2 I, Szprotawa (Sprotavia)

in crastino Circumcisionis Domini

Henryk, książę Śląska, Głogowa i pan Żagania (Henricus dux Slesiae Glogoviae, dominus Saganensis), zatwierdza darowiznę na rzecz klasztoru magdalenek w Szprotawie (Sprotavia), Cunadus Reynczco, Jan (Johannes) i Palmo, bracia zwani Grellones, ofiarowali klasztorowi młyn, zwany Grellenmol, położony nad rzeką Bobrem (Bober) niedaleko Szprotawy (Sprotauia).

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 52.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów