Rozmiar: 15909 bajtów

- 012 -

1343, 5 I, Nysa (Nysa)

Non. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus, episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Jan zwany Czirwicz (Johannes) ofiarował swojej żonie imieniem Manitha jako wiano ślubne folwark Crekowicz w okręgu otmuchowskim. Manitha natomiast ustanawia rycerzy: Henryka de Hugewicz (Henricus) oraz Piotra Sandco (Petrus), swego ojca, swymi opiekunami.

Świadkowie: Henryk z Wierzbna (Henricus de Wirbna), archidiakon, Ticzco de Panewicz, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Hartung Czungeler, rycerz, Mikołaj wójt z Nysy (Nicolaus ... Nysensis), Szymon (Symon) jego brat, Mikołaj i Jan de Waldov (Nicolaus Johannes) oraz Piotr (Petrus), protonotariusz biskupi, który dokument ten sporządził.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep.102, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów