Rozmiar: 15909 bajtów

- 015 -

1343, 13 I

Achttage nach dem Obersten Tage

Wacław I i Ludwik I, książęta legniccy, potwierdzają miastu Złotoryi przywileje nadane przez ich ojca Bolesława III, a szczególnie prawa handlu solą.

Świadkowie: Jeske Busewoy, Franzke Busevoy, Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Lendscron) oraz Mikołaj (Nicoles), pisarz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów