Rozmiar: 15909 bajtów

- 016 -

1343, 14 I, Legnica (Legnicz)

fer. tertia in die beati Felicis in princis

Bracia Wacław I i Ludwik I, książęta śląscy i panowie Legnicy (Wenceslaus et Ludwicus ... duces Slezie et domini Legnicenses), stwierdzają, że rajcy miasta Legnicy (consules Legniczenses) przekazali niejakiemu Jano z Piekar k. Legnicy (Beckern) 500 grzywien po 100 grzywien rocznie w ciągu 5 lat, w zamian za rezygnację z pewnych danin.

Druk: Urbk. d. Stadt Liegnitz, s. 94-95, nr 130.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów