Rozmiar: 15909 bajtów

- 017 -

1343, 18 I, Ścinawa (Stinavia)

Sabbato in die Priscae Virginis beate

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes dux Slesiae et dominus Stynaviae), stwierdza, że rycerz Ticzco zwany de Panwytz wyznaczył swoim córkom Jucie (Jutha) i Katarzynie (Katherina), mniszkom w klasztorze św. Klary w Głogowie (Glogaw), 16 grzywien rocznego czynszu we wsi Rogów k. Góry. Z tego 4 grzywny przypada klasztorowi natychmiast, a pozostałe 12 grzywien po śmierci wymienionych mniszek. Książę rezygnuje równocześnie ze wszystkich praw do tej wsi.

Świadkowie: Konrad z Brunowa k. Lubina[?] (Conradus de Braunau), rycerz, Henryk de Bebyrstein (Henricus), bracia Jan i Franczko de Lobel (Johannes et Franczco), Jan de Panwitz (Johannes), Henryk de Tysnow (Henricus), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 79, nr 11, s. 10860-10862.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów