Rozmiar: 15909 bajtów

- 019 -

1343, 26 I, Świdnica (Swiednitz)

Suntags vor unser Frauen Lichtweyh

Przywilej i rozporządzenie Bolka II, księcia świdnickiego, w sprawie wyszynku wina, handlu drzewem oraz tzw. "Höcklere" w mieście Świdnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C., nr 98 II, s. 299, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów