Rozmiar: 15909 bajtów

- 021 -

1343, 1 II, Wrocław

Henryk de Stercza (Henricus) zaświadcza, że w jego obecności Tammo Schirosski i jego żona Elżbieta (Elizabeth) sprzedali Henrykowi, Peczoldowi i jego bratu Andrzejowi (Henricus, Peczoldus, Andreas) folwark i czynsze ze wsi Samborz k. Środy (Czamborndorf).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 23-24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów